صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : ابوالفضل
نام خانوادگی : غفاري
واحد سازمانی : معاون اداري و مالي
مدرک تحصیلی : ليسانس
رشته تحصیلی : الکترونيک
پست سازمانی معاون اداري و مالي
سابقه خدمت : 22 سال
تلفن : 031-53548309
آدرس پست الکترونیکی :