صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : عباس
نام خانوادگی : عمرانپور
واحد سازمانی : پژوهش و ارتباط با صنعت
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس
رشته تحصیلی : مکاترونيک
پست سازمانی مسئول پژوهش-ارتباط با صنعت و کتابخانه
سابقه خدمت :
تلفن : 031-53548409
آدرس پست الکترونیکی :