صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : حجت الله
نام خانوادگی : خاکسار
واحد سازمانی : امور دانشجويي
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس
رشته تحصیلی : مديريت مالي
پست سازمانی کارشناس مسئول امور دانشجويي
سابقه خدمت : 24 سال
تلفن : 031-53548409
آدرس پست الکترونیکی :