صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : علي محمد
نام خانوادگی : پيردهقان
واحد سازمانی : حراست
مدرک تحصیلی : ديپلم
رشته تحصیلی : انساني
پست سازمانی نگهبان
سابقه خدمت :
تلفن : 031-53548309
آدرس پست الکترونیکی :