صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : محمد صادق
نام خانوادگی : سميعي
واحد سازمانی : اداري مالي
مدرک تحصیلی : فوق ديپلم
رشته تحصیلی : نرم افزار کامپيوتر
پست سازمانی رئيس دفتر و دبيرخانه
سابقه خدمت :
تلفن : 031-53548309
آدرس پست الکترونیکی :