صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : محسن
نام خانوادگی : ستايش پور
واحد سازمانی : اداره آموزش
مدرک تحصیلی : ليسانس
رشته تحصیلی : علوم تربيتي
پست سازمانی کارشناس فرهنگي،دانشجويي و تربيت بدني
سابقه خدمت :
تلفن : 031-53548409
آدرس پست الکترونیکی :