صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : ايمان
نام خانوادگی : الصاق
واحد سازمانی : اداري مالي
مدرک تحصیلی : ديپلم
رشته تحصیلی : انساني
پست سازمانی امور عمومي و خدماتي
سابقه خدمت :
تلفن : 031-53548409
آدرس پست الکترونیکی :