صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : محمدرضا
نام خانوادگی : صفابخش
واحد سازمانی : اداري مالي
مدرک تحصیلی : ديپلم
رشته تحصیلی : انساني
پست سازمانی امور عمومي و خدماتي
سابقه خدمت :
تلفن : 031-53548309
آدرس پست الکترونیکی :