صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : محسن
نام خانوادگی : رحمتي
واحد سازمانی : اداره آموزش
مدرک تحصیلی : ليسانس
رشته تحصیلی : ICT
پست سازمانی سرپرست کارگاه الکترونيک
سابقه خدمت :
تلفن : 031-53548309
آدرس پست الکترونیکی :