صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : مجتبي
نام خانوادگی : اسماعيلپور
واحد سازمانی : اداره آموزش
مدرک تحصیلی : ليسانس
رشته تحصیلی : نرم افزار کامپيوتر
پست سازمانی سرپرست کارگاه کامپيوتر
سابقه خدمت :
تلفن : 031-53548409
آدرس پست الکترونیکی :