صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : سيد حميد
نام خانوادگی : مدني
واحد سازمانی : اداري مالي
مدرک تحصیلی : ليسانس
رشته تحصیلی : شيمي
پست سازمانی مسئول انبار و امور عمراني محل جديد آموزشکده
سابقه خدمت :
تلفن : 031-53548409
آدرس پست الکترونیکی :